Onur Kurulu

Prof. Dr. Saffet KÖSE
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bumin DÜNDAR
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülten UYER
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zeynep CONK
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aysel KAVAKLI
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülay GÖRAK
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nurgün PLATİN
KTO Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Eren KUM ve Doç. Dr. Günsel BAŞER
Saygıyla Anıyoruz

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep CONK

Çocuk Hemşireleri Derneği İzmir Şube Bşk.

Kongre Bilimsel Sekreterleri

Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN

Öğr. Gör. Dr. Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zeynep CONK

Prof. Dr. Hatice YILDIRIM SARI

Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN

Öğr. Gör. Dr. Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

Dr. Atiye KARAKUL

Arş. Gör. Esra ARDAHAN AKGÜL

Arş. Gör. Pınar DOĞAN

Uzm. Hemşire Ebru Melek BENLİGÜL

Hemşire Özlem BÜLBÜL

Hemşire Hacer RASTGEL

Hemşire Ayşe İSLAMOĞLU

Hemşire Selma AKPINAR

Hemşire Sevgi ÇINAR