ANA TEMA
Çocukları Duymak, Sevmek ve Savunmak

ALT TEMALAR
Çocuğun Değeri
Çocuğa Bütüncül Yaklaşım
Çocukları Koruyan Yasalar, Politikalar

Kongre Konuları
2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresine çocuk ve aile ile ilgili tüm alanlarda bilimsel çalışmalar gönderilebilir.
Bilimsel çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilecektir.

Çocuk Sağlığı

 • Çocuk ve çevre
 • Çocuk ve Beslenme
 • Çocuk, bilişim ve teknoloji
 • Çocuk ve aile
 • Çocuk ve yasalar
 • Adölesan sağlığı
 • Yetersizliği olan çocuklar
 • Çocuk sağlığı alanında etik konular
 • Çocuk ihmal ve istismarı
 • Çocuk ve aileye yönelik sosyal hizmetler
 • Göç ve çocuk sağlığı
 • Çocuk Ruh Sağlığı
 • Çocukluk çağında tamamlayıcı alternatif tedaviler
 • Bağışıklama

Pediatri Hemşiresinin Rolleri

 • Pediatri hemşiresi olmak
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve pediatri hemşirelerinin rolleri

Bakım

 • Çocuk sağlığında kanıta dayalı uygulamalar
 • Çocukluk çağında akut ve kronik hastalıklarda bakım
 • Çocukluk çağında enfeksiyon hastalıklarında bakım
 • Çocukluk çağı kanserlerinde bakım
 • Çocuk acil ve yoğun bakımda kritik bakım
 • Çocuk sağlığında inovatifyaklaşımlar
 • Yenidoğan yoğun bakımda kritik bakım
 • Spiritüel Bakım

Kongre Kursları

 • Successful Writing for International Publications
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu
 • Araştırma Kursu: Regresyon Analizi