Sunum sahiplerinin isteğe bağlı olarak kullanılmak üzere sunum şablonunu aşağıda belirtilmiştir.
Sunum şablonunu indirmek için tıklayınız.Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.


Bildiri Gönderimi:

 1. Katılımcılar en fazla 3 bildiri gönderebilirler.
 2. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 3. Bildiri özeti gönderimi son tarihi 2 Eylül 2019 olup, elektronik sistem ilan edilen tarihte kapanacaktır.
 4. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 5. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Küçük
 6. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 8. Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilmelidir. İnglizce bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi hakemleri tarafından eğer istenirse daha sonra gönderilmelidir.
 9. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx
 10. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 11. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 12. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 13. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 14. Özetlere 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.
 15. Gönderilen bildiri özetleri referans ve referans numarası içermemelidir.
 16. Bildirinin özet olarak veya tam metin olarak basılmasını isteyenler bildiri yükleme sayfasında ilgili alanı işaretlemelidir.
 17. Bildirisinin tam metin olarak yayınlanmasını isteyen araştırmacılar kaynakça hariç 1500 kelimelik tam metin bildirisini (Türkçe ve İngilizce özet eklenmeden) 10 Kasım 2019 tarihine kadar göndermelidir.
  Araştırma makalesi Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden; Olgu sunumları Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 18. Bildiri özetleri elektronik olarak yayınlanan İKÇÜSBF Dergisi 2019 yılı ek sayısında özet veya tam metin olarak basılacaktır.
  Tam metin bildirilerin İKÇÜSBF Dergisi Yazım Kuralları’na göre hazırlanması gerekmektedir. Dergide yayınlanacak araştırmalar için Etik Kurul Onayını gösteren belgenin sunulması gereklidir.
 19. Bildirinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 20. Bildiri gönderiminizi tamamladıktan sonra, başarılı gönderiminizi onaylayan otomatik bir e-posta gönderilecektir. Bu onay e-postasını almazsanız, lütfen pediatrihemsireligi2019@gmail.com adresinden Kongre Sekreterliği ile iletişime geçiniz.
 21. Sözel bildiri ve poster bildiri alanında dereceye giren çalışmalara ödül verilecektir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi:

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz. Ayrıca kabul edilen bildiriler web sayfasında da duyurulacaktır.


Sözel Bildiri Sunumları:

Sözel bildiri sunum süresi; sunum ve tartışma dahil toplam 5 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az bir saat önce sunum kontrol merkezine teslim edilmelidir.


Poster Bildiri Sunumları:

Poster Bildirileriniz E-Poster olarak yayınlanacaktır. Bildirilerinizin PDF çalışmalarını, dosyanın adını poster numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.pdf) pediatrihemsireligi@egekongre.com adresine mail atabilirsiniz.

Örnek poster şablonu indirmek için tıklayınız.Önemli Bilgilendirme;
1. Posterlerin70*90 dikey şeklinde hazırlanması gerkemektedir.
2. Posterlerin tek bir pdf dosyası şeklinde olması gerekmektedir.