14.30-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanları: Dilek Yıldız, Hatice Başkale, Gonca Muslu, Gamze Yılmaz
18.00-19.00 Açılış Konferansı
Çocukluk Çağı Travmasının Sağlığa Etkileri ve Önleme Yaklaşımları Resmiye Oral
15.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları: Figen Yardımcı, Bengü Çetinkaya, Diler Aydın, Ulviye Günay
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu
08.00-08.45 Açılış ve Tanışma
Kurs öncesi değerlendirme sınavı
08.45-09.30 Temel Yaşam Desteği Hem. Ebru Melek Benligül
09.30-10.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-1 Dr. Nihan Şık
10.15-10.30 Kahve Arası
10.30-11.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-2 Dr. Murat Duman
11.15-12.00 Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinde Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Tolga Besci
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 UYGULAMA
Temel Yaşam Desteği Dr. Murat Duman, Dr. Anıl Er, Dr. Nihan Şık, Hem. Ebru Melek Benligül
Havayolu Uygulamaları ve Solunum Yetmezliği Dr. Tolga Besci, Dr. Emel Ulusoy, Dr. Gültaç Evren
14.00-14.15 Kahve Arası
14.15-14.45 Şok ve Tedavisi Dr. Anıl Er
14.45-15.30 Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları Dr. Emel Ulusoy
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-16.15 Kurs öncesi değerlendirme sınav sorularının tartışılması Dr. Murat Duman
16.15-17.15 UYGULAMA
Şok Senaryoları ve İntraossöz girişim uygulaması Dr. Murat Duman, Dr. Tolga Besci, Dr. Gültaç Evren, Hem. Ebru Melek Benligül
Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları Dr. Murat Duman, Dr. Emel Ulusoy, Dr. Nihan Şık, Dr. Anıl Er
17.15-17.45 YAZILI SINAV
17.45-18.30 KATILIM BELGELERİN DAĞITIMI VE KAPANIŞ TÖRENİ
Diyabetli Çocuğun Eğitiminde Farklı Eğitim Modelleri Kursu
12.00-12.15 Açılış Bumin Nuri Dündar
12.15-12.45 Diyabet Eğitiminde Yaşanan Güçlükler Nesrin Şen Celasin
12.45-13.30 Diyabetli Çocuk ve Ailesinin Eğitiminde İnteraktif Yaklaşımların Etkisi Belgin Bektaş
13.30-14.00 Motivasyonel Görüşme Zehra Doğan
14.00-14.15 Kahve Arası
14.15-14.45 Akran Eğitimi Eda Aktaş
14.45-15.15 Web Tabanlı Eğitim Dijle Ayar
15.15-16.00 Diyabet Koçluğu Hatice Bilgili
16.00-16.15 Kahve Arası
16.15-16.45 Diyabet Kampları Çağrı Çövener Özçelik
16.45-17.30 Göçle gelen çocukların eğitimi Perihan Yetim
17.30-18.00 Kapanış ve Sorular
Bilgisayarda SPSS Programı ile Basit ve Çoklu Regresyon Analizi Kursu
12.00-13.15 Regresyon analizine giriş ve veri kontrolü: Verinin regresyon analizine hazırlanması ve kodlamanın incelenmesi/yeniden yapılması
13.15-14.30 Regresyon modelinin oluşturulması: Otokorelasyonun ve uyumun incelenmesi, modele alınacak değişkenlerin seçimi
14.30-15.45 Basit ve çoklu regresyon analizinin yapılması ve sonuçların yorumlanması: etkili ve etkili olmayan değişkenlerin ifade edilmesi, etkileme/yordama düzeyinin açıklanması, önem sırasının belirlenmesi ve yorumlanması
15.45-16.15 Kahve Arası
16.15-17.30 Sonuçların yorumlanmasına devam edilmesi, hazır veri tabanından örnek yapılması
Başarılı Uluslararası Yayın Yazılımı Kursu
16.00-17.00 Poster Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanları: Sevcan Atay Turan, Betül Yavuz
17.00-18.00 Poster Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları: Bedriye Ak, Nurdan Akçay Didişen