14.00-16.00 Sözlü Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanları:Hatice Bal Yılmaz, Hatice Başkale
16.00-18.00 Poster Bildiri Oturumu 1 Oturum Başkanı:Betül Yavuz
18.00-19.00 Açılış Konferansı
Çocukluk Çağı Travmasının Sağlığa Etkileri ve Önleme Yaklaşımları Resmiye Oral
14.00-16.00 Sözlü Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanları:Selmin Şenol, Gonca Muslu
16.00-18.00 Poster Bildiri Oturumu 2 Oturum Başkanı:Bedriye Ak
16.00-18.00 Poster Bildiri Oturumu 3 Oturum Başkanları:Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didişen