Kurs: Başarılı Uluslararası Yayın Yazımı
Kurs Eğitmeni: Profesör Jos M. Latour
Kurs Süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Tarihi: 27 Kasım 2019
Kurs Ücreti: 500 TL
Kontenjan: 20 katılımcı

Amaç: Kurs; katılımcılara uluslararası hakemli bir dergide makale yazım ve yayınlama süreci hakkında fikir verecektir.
Kurs konuları; çalışma fikrinin ele alınışından başlayarak taslak makale yazımı, makalenin dergiye gönderilmesi ve kabulünü kapsayacak şekilde planlanmıştır. Aynı zamanda, makalelerinizin etkisini ve yayılımını nasıl artıracağınıza dair detaylar da ele alınacaktır.

Kurs; teorik ve uygulama oturumları içerecektir. Ancak, kurs süreci esas olarak makalenizi yazmaya odaklanacak, kur sürecinde meslektaşlarınız ve Prof Latour tarafından destekleneceksiniz. Lütfen pratik oturumunda kullanmak için kendi çalışmanızı getirmekten çekinmeyin.

Öğrenme hedefleri:
1. Araştırma makalesi yazımının öğrenilmesi
• Uygun bir dergi bulmak
• Giriş bölümünün oluşturulması
• Yöntem bölümünün yazılması
• Bulguların sunulması
• Tartışma bölümünde ele alınacak konular

2. Hakemli bir dergiye makale gönderme becerisinin kazanılması
• Özetin iyi yazılması
• Anahtar kelimelerin iyi seçilmesi
• İlgi çekici bulguların öne çıkarılması
• Editöre ikna edici bir mektup yazılması
• Hakem yorumlarına cevap verilmesi

3. Altmetriklerinizi artırma yollarının öğrenilmesi
• Çalışmanın 4 power point slaytta tanımlanması
• Kısa özet yazılması
• Basın bülteni yazılması
• İnfografik tasarlanması
• Çalışmanın sosyal medyada paylaşılması

Uygulama Oturumu:

Lütfen kursumuza, yeni fikirlerinizle ya da bir çalışmanızın sonuçları ile birlikte gelin, uygulamalı eğitim size, çalışmalarınızı nasıl yayımlayacağınız ile ilgili bir temel sağlayacaktır. Kursumuzda başarılı bir makale yazma yolculuğunuza nasıl başlayabileceğinize dair yardım sunuyoruz.

Kursa Katılım Koşulları: Kursumuz Profesör Latour ile interaktif bir şekilde yürütülecektir. Bu nedenle Doktora Yeterlilik sınavını geçmiş olan ve İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşabilen katılımcılar ile çalışılması planlanmıştır.

Kurs: Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu
Kurs Kordinatörü: Dr. Murat Duman
Kurs Başkanı: Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, Dr. Nihan Şık
Kurs Tarihi: 27 Kasım 2019
Kurs Süresi: 9 saat (09.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL

KURS PROGRAMI

8.00-8.45 Açılış ve Tanışma
Kurs öncesi değerlendirme sınavı
8.45-9.30 Temel Yaşam Desteği Hem. Ebru Melek Benligül
9.30-10.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-1 Dr. Nihan Şık
10.15-10.30 ARA
10.30-11.15 Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-2 Dr. Murat Duman
11.15-12.00 Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinde Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Tolga Besci
12.00-13.00 YEMEK
13.00-14.00 UYGULAMA

 1. Temel Yaşam Desteği
Dr. Murat Duman, Dr. Anıl Er; Dr. Nihan Şık, Hem. Ebru Melek Benligül
 1. Havayolu Uygulamaları ve Solunum Yetmezliği
Dr. Tolga Besci; Dr. Emel Ulusoy, Dr. Gültaç Evren
14.00-14.15 ARA
14.15-14.45 Şok ve Tedavisi Dr. Anıl Er
14.45-15.30 Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları Dr. Emel Ulusoy
15.30-15.45 ARA
15.45-16.15 Kurs öncesi değerlendirme sınav sorularının tartışılması Dr. Murat Duman
16.15-17.15 UYGULAMA

 1. Şok Senaryoları ve İntraossöz girişim uygulaması
Dr. Murat Duman, Dr. Tolga Besci, Dr. Gültaç Evren, Hem. Ebru Melek Benligül
 1. Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları
Dr. Murat Duman, Dr. Emel Ulusoy, Dr. Nihan Şık, Dr. Anıl Er
17.15-17.45 YAZILI SINAV
17.45-18.30 KATILIM BELGELERİN DAĞITIMI VE KAPANIŞ TÖRENİ

Kurs Eğitmeni: Dr. Saniye Çimen (Emekli Öğretim Üyesi)
Kurs Tarihi: 27 Kasım 2019
Kurs Süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL
Kontenjan: 25 katılımcı

Kursun Hedefleri
Katılımcıların, eğitim programında yer alan içerik kapsamında;

 • Regresyon analizi kurallarını bilmeleri, 
 • Araştırma verilerini regresyon analizine hazırlayabilmeleri,
 • Basit ve çoklu regresyon analizini bilgisayar ortamında SPSS programında yapabilmeleri,
 • Regresyon analizi sonuçlarını değerlendirebilmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Programının İçeriği

Saat Konu
12:00 - 13:15 Regresyon analizine giriş ve veri kontrolü: Verinin regresyon analizine hazırlanması ve kodlamanın incelenmesi/yeniden yapılması
13:30 - 14:45 Regresyon modelinin oluşturulması: Otokorelasyonun ve uyumun incelenmesi, modele alınacak değişkenlerin seçimi
15:15 – 16:30 Basit ve çoklu regresyon analizinin yapılması ve sonuçların yorumlanması: etkili ve etkili olmayan değişkenlerin ifade edilmesi, etkileme/yordama düzeyinin açıklanması, önem sırasının belirlenmesi ve yorumlanması
16:45-18:00 Sonuçların yorumlanmasına devam edilmesi, hazır veri tabanından örnek yapılması

Açıklamalar

 • Regresyon analizi kursu, bilgisayar uygulamalı olarak yapılacaktır. Her kişinin bireysel olarak bir bilgisayar kullanması gerekmektedir, bu nedenle katılımcıların bilgisayar getirmesi gereklidir.
 • Bilgisayarlarda SPSS programının yüklü olması gerekmektedir, SPSS programı yüklü olmayanların kurs öncesi mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 • Tüm analizler için hazır veri tabanı kullanılarak; verilerin analize uygunluğu kontrol edilecek, analiz yapılacak ve çıktı dosyasından ilgili sonuçlar yorumlanacaktır.
 • Regresyon analizi ileri düzey bir analizdir, katılımcıların temel analizler konusunda bilgi sahibi olması gerekir. (t testi, varyans analizi, korelasyon analizi gibi temel analizleri bilmeyen katılımcılar analizi anlamak ve yapmakta zorlanabilir.)

Kurs Tarihi: 27 Kasım 2019
Kurs Süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL


Diyabetli Çocuğun Eğitiminde Farklı Eğitim Modelleri
Kurs Başkanları: Zehra Doğan, Bumin Nuri Dündar
12.00-12.15 Açılış Bumin Nuri Dündar
12.15-12.45 Diyabet Eğitiminde Yaşanan Güçlükler Nesrin Şen Celasin
12.45-13.30 Diyabetli Çocuk ve Ailesinin Eğitiminde İnteraktif Yaklaşımların Etkisi Belgin Bektaş
13.30-14.00 Motivasyonel Görüşme Zehra Doğan
14.00-14.15 Ara  
14.15-14.45 Akran Eğitimi Eda Aktaş
14.45-15.15 Web Tabanlı Eğitim Dijle Ayar
15.15-16.00 Diyabet Kampları Çağrı Çövener Özçelik
16.00-16.15 Ara  
16.15-16.45 Öğretmen Eğitimi; öğretmenim elimi tut! Seda Çağlar
16.45-17.30 Göçle gelen çocukların eğitimi Perihan Yetim
17.30-18.00 Kapanış ve Sorular