Kurs: Başarılı Uluslararası Yayın Yazımı
Kurs Eğitmeni: Profesör Jos M. Latour
Kus süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Ücreti: 500 TL
Kontenjan: 20 katılımcı

Amaç: Kurs; katılımcılara uluslararası hakemli bir dergide makale yazım ve yayınlama süreci hakkında fikir verecektir.
Kurs konuları; çalışma fikrinin ele alınışından başlayarak taslak makale yazımı, makalenin dergiye gönderilmesi ve kabulünü kapsayacak şekilde planlanmıştır. Aynı zamanda, makalelerinizin etkisini ve yayılımını nasıl artıracağınıza dair detaylar da ele alınacaktır.

Kurs; teorik ve uygulama oturumları içerecektir. Ancak, kurs süreci esas olarak makalenizi yazmaya odaklanacak, kur sürecinde meslektaşlarınız ve Prof Latour tarafından destekleneceksiniz. Lütfen pratik oturumunda kullanmak için kendi çalışmanızı getirmekten çekinmeyin.

Öğrenme hedefleri:
1. Araştırma makalesi yazımının öğrenilmesi
• Uygun bir dergi bulmak
• Giriş bölümünün oluşturulması
• Yöntem bölümünün yazılması
• Bulguların sunulması
• Tartışma bölümünde ele alınacak konular

2. Hakemli bir dergiye makale gönderme becerisinin kazanılması
• Özetin iyi yazılması
• Anahtar kelimelerin iyi seçilmesi
• İlgi çekici bulguların öne çıkarılması
• Editöre ikna edici bir mektup yazılması
• Hakem yorumlarına cevap verilmesi

3. Altmetriklerinizi artırma yollarının öğrenilmesi
• Çalışmanın 4 power point slaytta tanımlanması
• Kısa özet yazılması
• Basın bülteni yazılması
• İnfografik tasarlanması
• Çalışmanın sosyal medyada paylaşılması

Uygulama Oturumu:

Lütfen kursumuza, yeni fikirlerinizle ya da bir çalışmanızın sonuçları ile birlikte gelin, uygulamalı eğitim size, çalışmalarınızı nasıl yayımlayacağınız ile ilgili bir temel sağlayacaktır. Kursumuzda başarılı bir makale yazma yolculuğunuza nasıl başlayabileceğinize dair yardım sunuyoruz.

Kursa Katılım Koşulları: Kursumuz Profesör Latour ile interaktif bir şekilde yürütülecektir. Bu nedenle Doktora Yeterlilik sınavını geçmiş olan ve İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşabilen katılımcılar ile çalışılması planlanmıştır.

Kurs: Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu
Kurs Kordinatörü: Dr. Murat Duman
Kurs Başkanı: Uzm. Hem. Ebru Melek Benligül, Dr. Nihan Şık
Kus süresi: 9 saat (09.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL

KURS PROGRAMI

8.00-8.45

Açılış ve Tanışma
Kurs öncesi değerlendirme sınavı

8.45-9.30

Temel Yaşam Desteği Hem.Ebru Melek Benligül

9.30-10.15

Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-1 Dr. Nihan Şık

10.15-10.30

ARA

10.30-11.15

Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Tedavisi-2 Dr. Tolga F. Köroğlu

11.15-12.00

Çocuklarda İleri Yaşam Desteğinde Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Tolga Besci

12.00-13.00

YEMEK

13.00-14.00

UYGULAMA

  1. Temel Yaşam Desteği

Dr. Murat Duman, Dr. Anıl Er; Dr. Nihan Şık, Hem. Ebru Melek Benligül
Havayolu Uygulamaları ve Solunum Yetmezliği
Dr. Tolga F. Köroğlu, Dr. Tolga Besci; Dr. Emel Ulusoy, Dr. Gültaç Evren

14.00-14.15

ARA

14.15-14.45

Şok ve Tedavisi Dr. Anıl Er

14.45-15.30

Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları Dr. Emel Ulusoy

15.30-15.45

ARA

15.45-16.15

Kurs öncesi değerlendirme sınav sorularının tartışılması Dr. Murat Duman

16.15-17.15

UYGULAMA

  1. Şok Senaryoları ve İntraossöz girişim uygulaması

Dr. Tolga F. Köroğlu, Dr. Tolga Besci, Dr. Gültaç Evren; Hem. Ebru Melek Benligül

  1. Çocuklarda Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları

            Dr. Murat Duman; Dr. Emel Ulusoy; Dr. Nihan Şık, Dr. Anıl Er

17.15-17.45

YAZILI SINAV

17.45-18.30

KATILIM BELGELERİN DAĞITIMI VE KAPANIŞ TÖRENİ

Kus süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL


Kus süresi: 6 saat (12.00-18.00)
Kurs Ücreti: 300 TL